Styrelse

  
Styrelsemedlemmar 2020-2021
Ordinarie Ledamöter
Ordförande:
Charlotte Stenfelt 

Vice Ordförande:
Fredrik Liljestrand

Kassör:
Amy Närenborn 

Sekreterare:
Amanda Andersson 

Ledamot:
Sofia Tuneld
 
 
Suppleanter
Ann-Mari Olsson
Josefin Hedin
 

Är du intresserad av att arbete i styrelsen eller i en arbetsgrupp, kontakta styrelsen och anmäl ditt intresse!
 

BRF Axet - datum: 2021-06-23